Luthers nye tankemønster

Luthers nye tankemønster!

Martin Luther elskede sin Bibel. Det er vejen til åbenbaring. Luther ville læse om Guds kraft i Bibelen. Udgangspunktet var Romerbrevet kapitel 1 vers 16-17: ” For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker.  For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: »Den retfærdige skal leve af tro.«”

  Bibelen

Luther farer igennem Bibelen og finder en række steder der handler om: Guds kraft. Han vil have en dyb og ægte forståelse af ordet. Helligånden har helt sikkert hjulpet ham på vej. Gud åbenbarer sandheden for os gennem Helligånden. Når vi læser i Bibelen vil Helligånden åbenbare for os hvad der skrevet står.

Martin Luther gjorde den opdagelse, at når det gælder Guds kraft, er Gud en kraft i sig selv; men hemmeligheden er den, at det er den kraft som gør os stærke. Denne åbenbaring åbnede himlen for Luther. Han var blevet frelst som det hedder. Han var blevet retfærdiggjort af Gud gennem Jesu fuldbragte værk på korset. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver som tror på Jesus.

Den retfærdige skal leve af tro. Jeg skal intet gøre selv. Gud har gjort det alt sammen. Ingen kan opfylde lovens krav. Vi er dømte; men evangeliet (Jesus Kristus) har frelst os.

  Bibelen er som et lys 

Evangeliet er som et lys, og det sætter noget i gang. Der sker en åndelig vækst og modenhed i et menneske som er retfærdiggjort. Det er helliggørelsesprocessen. Jeg vokser op til det Gud har bestemt for mig. Det er Guds skole og discipelskabet, som for det til at rykke for mig.

Tankemønstret er ændret, og dermed også min kirke indstilling sagde Martin Luther. Det jeg er vokset op med er nu blevet radikalt anderledes, og det strider helt imod den romersk-katolske kirke.

 Luthers teser

Når Martin Luther slår op de 95 teser på døren til Slotskirken i Wittenberg er det et opgør med hans eget gamle tankemønster. Hvad kan man forvente? Det kan godt være at Martin Luther havde forventet en positiv respons. Sådan er det for alle der får en åbenbaring fra Gud; men det går sjældent som man forventer.

Det er svært at ændre et kirke mønster, som påvirker alle som er i kirken. Det ender selvfølgelig med at Luther for modstand fra de katolske ledere. Martin Luthers åbenbaring står i modstrid, ikke med Gud; men med den katolske kirkes lære. Det skaber tumult.

Martin Luther havde ikke forstået helt hvad konsekvenserne af en åbenbaring kan betyde af ubehag fra en etableret kirke med et fastlåst system. Han havde bare lyst til at dele sin opdagelse med alle han mødte.

Martin Luther ønskede jo at folk omkring ham skulle opleve det samme som ham. Det kunne ikke forklares; men erfares. Luther havde kæmpet med sit eget hjerte og Gud. Nu havde han fred med Gud; men fik så i stedet kæmpe med den kirke som han havde tjent gennem mange år.

Vi som kender historien ved hvordan det blev. Sådan går det som regel. Splittelse kommer altid af at nogen stopper op i det gamle system, og andre åbner op og oplever noget helt nyt. Kirke er en levende relation med Gud. Det er ikke religion.

Vil vi opleve den fred som overgår alt forstand, og som befrier os fra det gamle syndige liv, må vi til korset og bede Jesus om tilgivelse fra alle vore synder, lade ham rense os med sit blod. Ingen kommer til Gud, Faderen uden gennem Jesus.

Vi må gå Luther vejen, som går gennem Jesus til en faderrelation med Gud.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.