Troen


Når vi taler om dette emne troen må vi nævne Martin Luther. Han sagde at troen er en utrolig ting. Det er ikke en afvejet lære eller en udfoldet ideologi. Sådant bruges som forskrift og brugsanvisning for livet. Troen er ikke livsfilosofi. Livsfilosofi giver indsigt i livets forhold som har en baggrund med udtalelse gennem en særlig vægt og særlig retning. Livsfilosofierne findes i en anden boldgade.

TRO er noget helt andet. Det er TILLID. Tror man på et menneske giver man det menneske tillid ellers er det ikke tro.
TRO er en overbevisning om Guds KÆRLIGHED.
TRO er en gave.

HVORDAN KOMMER MAN TIL TRO?
ER DET EN EVNE MAN HAR? ER DET NOGET MAN KAN LÆSE SIG TIL ELLER DYGTIGGØRE SIG I?
Nej! - selv den enfoldige kan tro. Nogle gange er det lettere for den enfoldige at tro. Derfor er mange også af den opfattelse at tro er for dumme og underbegavede personer. Jeg kender imidlertid mange intellektuelle som på trods af alt det de ved er kommet til den konklusion at de har brug for at TRO på Gud.

Nogle fremfører argumentet når der tales om tro: ”Jeg har ikke evnen til at tro. Jeg vil gerne; men jeg kan ikke.”
De kalder sig trosanalfabeter.
Så er spørgsmålet automatisk fremkommet: Er troen i kristen forstand virkelig en evne på linie med at kunne regne, skrive og læse. Skal man være særligt anlagt for at kunne tro?

Et gammelt ordsprog siger: Man kan trække en hest til truget; men man kan ikke tvinge den til at drikke.

Den der ønsker troen; men ikke synes at han kan tro: Hvad er der at gøre?

Man kan tvinge sig selv til at høre Guds Ord, eller man kan lade andre slæbe sig til truget som i den her forbindelse er et sted hvor Guds levende Ord bliver forkyndt. Altså frivillig tvang. Det er sådant man udsætter en hest for, kan man også gøre sådan med et menneske? For nogen virker det måske.
Hvis hesten ikke kommer i nærheden af truget, har den ikke mulighed for at drikke og hvis et menneske ikke hører Guds Ord har det ikke mulighed for at høre det.
Bibelen siger at troen kommer af det som høres, og det som høres kommer i kraft af Kristi Ord. For at vinde troen er det nødvendigt at høre budskabet som kan give mig troen. Det er igennem Bibelens budskab om Jesus, at man møder Jesus. Bibelen fortæller om mennesker som på den tid da Jesus gik på jorden mødte ham. Der sad en overtolder i et træ. Jesus mødte ham. Der kom en kvinde til en brønd. Hun mødte Jesus. Der kom en spedalsk til ham. Den spedalske mødte Jesus. En romersk officer kom til Jesus og mødte ham. Her fortælles og gives eksemplet på, at alle typer mennesker kom til tro. Almindeligt begavede, intellektuelle o.a. Rige velbjærgede og fattige mindre bemidlede. Alle typer kom til tro, da de hørte budskabet, mødte de Jesus og kom til tro på ham. Troen forvandlede og forandrede deres liv. Nogen har den opfattelse at kristendom er samfundsskadelig. Aldrig er et menneske blevet ødelagt af at komme til tro på Jesus. Evangeliet er en Guds kraft til frelse for enhver som tror. Det er hvad Bibelen siger, og det er også hvad man ser hos de mennesker der har taget imod troen som en gave.
Jesus er nyt liv. Han gør alting nyt.
Troen er tillid til Guds magt. Det er ingen illusion. Mange har oplevet og erfaret Guds helbredende, forvandlende kraft. De er blevet helt nye mennesker.
Troen er ikke noget politisk program eller en særlig livsholdning. Troen er hævet langt op over det. Troen er nyt liv i Jesus Kristus.
Det kan ikke forklares. Det skal erfares, opleves.

Hvordan oplever man det? Hvordan tager man imod en gave? Man siger: ”Ja” tak og pakker gaven ud.
Jeg siger ”Ja” til Jesus og dette ”Ja” lukker gaven op og Jesus flytter ind i mit liv. Det kan alle finde ud af. Det kræver ikke nogen stor eksamen. Gud har gjort det sådan at evangeliet er for alle og det kræver ingen præstation af hverken gode gerninger eller andre former for præstationer. Det er vi vant til her i verden at vi skal præstere og gøre os fortjente. Vi skal ase og mase for at opnå gode resultater. Hos Gud siger man bare ”Ja” til Jesus, som er Guds gave til mennesket. Guds frelses plan er Jesus.

Troen er den samme for både barn og voksen. Lad de små børn komme til mig. Alle som tager imod ham giver han magt til at være Guds børn.
Troen er ens for både børn og voksne og det beviser, at det ikke har noget at gøre med den intellektuelle indsigt eller en særlig politisk holdning.

TRO er TILLID. En tillid til Gud. En tillid til trygheden i Guds hånd.

Sandt er det at man kan lære at tænke med troen og vinde indsigt med troen. Det er åndelig indsigt og ikke intellektuel indsigt. Her kan alle også være med.

Grundprincippet bør aldrig misforstås: Troen er tillid til Gud. Troen er Guds frelsende kærlighed som vi kender den fra Jesus Kristus.

Hebræerbrevet kapitel 11 vers 1: Hvad er tro? Tro er en tryg og fuld forvisning om, at det, som vi håber på, vil ske, og en overbevisning om en virkelighed, vi ikke ser.”
(Bibelen på hverdagsdansk)

31. jan, 2013
0

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.