Martin Luther og musikken

Martin Luther og musikken

Luther oplevede ofte anfægtelser og mismod. Musikken var det der drev de onde ånder på flugt.

I Bibelen læser vi noget lignende om Kong Saul af Israel. Han blev ofte mismodig præcis som Luther. David spillede på harpen og Kong Saul oplevede befrielsen gennem musikken. De onde ånder forsvandt. Lovsang er et middel mod nedtrykthed.

I Martin Luthers familie elskede man at synge, og Luther lærte sig tidligt at elske musikken. Luther blev kaldt nattergalen fra Wittenberg. Han spillede selv på både fløjte og lut. – Musik kunne glæde de bedrøvede – opmuntre de fortvivlede – nedkæmpe et hadefuldt sind. – og ligeledes fordrive Djævelen.

Derfor mente Luther at menigheden skulle synge. Den bedste sang er den der lovpriser Gud. Salmesang var nyt på Luthers tid, i dag er det næsten gammeldags. I den katolske tid var der mest munkesang på latin og Luther indførte sang på folkets eget sprog.

I universitet tiden indgik der både polyfoni og komposition. Polyfoni er en musikalsk sats type, en af formerne for flerstemmighed.

I Luthers egen familie spillede musikken også en stor rolle. Sammen med gæsterne blev der sunget flerstemmigt.

I den evangeliske gudstjeneste under Martin Luther var musikken i en fremtrædende stilling. Zwingli derimod var også en fortræffelig musikker; men i hans reformerede gudstjeneste fik musikken ingen plads.

Martin Luther havde en anden indstilling.

  1. Luthers indstilling til den gamle liturgi (gudstjeneste stil) var i grunden positiv. Alt som ikke direkte stred imod Bibelens lære kunne godkendes.
  2. Der fandtes en grundlæggende forskel i opfattelsen af tilværelsen. Zwingli var påvirket af det gamle græske tankemønster som drog en skarp linje mellem det åndelige og det timelige. – Luther mente at Gud har skabt en god verden, men som senere faldt: men gennem inkarnationen har Gud vist at han også kan bruge det materielle og ligeledes musikken.
  3. Martin Luther var professor i Det Gamle Testamente og Luthers musiksyn bar præg af dette. Han talte ofte om hvordan David trøstede Saul gennem sit harpespil.
  4. Luther havde lært af erfaring, at sangen og musikken havde en større pædagogisk potential end mange andre kommunikationsmetoder. Gennem at sætte den nye lære på vers, og på en forståelig måde for menig mand, med melodier, kunne evangeliet synges i og af alle.

Martin Luther sagde: Musik er en Guds gave. Musikken er ikke en menneskelig opfindelse. Han så et parallel mellem retfærdiggørelsen og musikken. – Næst efter Guds Ord fortjener musikken vor opmærksomhed.  – Musikken skaber glade hjerter.

Musikkens evne er at skabe glæde hos mennesket især når de er nedtrykte. Vi skal ikke begrænse os til kun sangen; men vi skal have musikken med. Reformatoren Calvin havde et problem med musikken.

Martin Luthers konklusion: Musikken driver bort Djævelen. Luther var overbevist om at onde ånder ikke kunne tåle musik. Musikken driver bort de onde og svære tanker. Når det onde fordrives, giver det plads til at det gode forøges hos den enkelte og i samfundet som helhed. Martin Luther mente at der hvor syndernes forladelse og Guds fred regerer, der vil man synge.      

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.