Martin Luther

Reformationen 500 år

Luther året 2017!

Dette år mindes vi Reformationen selvom det er 500 år siden. Martin Luther ændrede historien.

95 teser blev slået op på kirkedøren i Wittenberg. Det var begyndelsen til Reformationen. Begivenheden skete d. 31. oktober for 500 år siden. Bruddet mellem Den Romersk Katolske Kirke var nu en realitet. Det er noget positivt; men også modigt. Mange før Luthers tid blev dømt for kætteri og derefter levende brændt på bålet.

På Luthers tid var der et værre røre. I de fleste lande opstod der reformatorer. Martin Luther har stor betydning for Tyskland og Danmark.

Vi kan sige meget om Martin Luther både godt og skidt. Sådan er det med os alle. Vi fejler alle og vi gør også alle noget til gavn og glæde for hinanden. Martin Luther brød gennem den religiøse mur der forårsagede det åndelig mørke vi var omgivet af.

Martin Luther opdagede gennem en åbenbaring, at mennesket bliver retfærdiggjort af nåde, og ikke i egen præstation.

Vi er nemlig som mennesker ude af stand til at retfærdiggøre os selv, uanset hvor meget vi anstrenger os. Det er en naturlig tendens i os alle, at vi gerne vil være perfekte. Vi konstaterer også alle, at vi og ingen af os er perfekte. En anden tendens er at vi gerne vil være uafhængige af andre, og ligeledes også uafhængig af Gud. Vi vil være selvstændige og uafhængige. Det er lige meget, hvor meget vi aser og maser, tager os sammen, præsterer, vi vil aldrig kunne frelse os selv.

Martin Luther kom i stor anfægtelse, der han sad i sit munkekammer. Han gjorde da en opdagelse ved at Gud åbenbarede for ham, at frelsen er ufortjent af nåde. Vi skal overhovedet ikke præstere noget som helst. Vi skal bare erkende hvor egen ufuldkommenhed, og kommen til kort, bekende at vi er syndere, gøre os afhængige af Gud ved at bede Jesus om tilgivelse fra alle vore synder. Vi har misforstået reformationen og Luther hvis vi tror noget andet. 

Det var speciel denne åbenbaring som Martin Luther var Guds redskab til at forkynde til sine omgivelser. Der brød en vækkelse igennem med denne åbenbaring. Budskabet havde været der hele tiden; men var blevet skjult godt, og mange blev franarret deres penge fordi de troede, at når de betalte bodspenge til kirken opnåede de syndernes forladelse.

Det er ikke forkert at ofre med sine midler til kirken og de fattige; men det giver ikke mennesket fred med Gud og syndsforladelse. Mennesket bør se sit behov for frelse, og søge den hos Jesus der døde på korset for al vor synd. Han har betalt vor syndeskyld. Martin Luther bad om syndernes forladelse, og oplevede det store under at blive befriet fra al skyld og skam.

Vi må aldrig glemme denne åbenbaring for det er vejen til Gud. Det er vejen til himlen.

Vi forsøger også i dag at søge andre midler og veje, for at ændre vor tilstand fra uretfærdig til retfærdig. Vi bliver religiøse i stedet for Jesus troende. Det er en stor misforståelse.

Vi er som mennesker fuldstændig ude af stand til med egne anstrengelser, at frelse os selv fra synden, og gøre os selv retfærdige.

Der kan siges meget om Martin Luther også negative ting. Da han levede bør vi forstå at tiden var en anden. Luther var omgivet af en mørk religiøs skygge, og det påvirkede ham. Det er svært at bryde ud og ændre alt på en gang. Efter Luthers brud med det gamle religiøse mønster begyndte noget nyt at spire frem ud fra den åbenbaring Luther havde opdaget. En proces som giver os et helt andet billede af Gud i dag end på Luthers tid.

Martin Luther havde mange fordomme; men det havde hans samtid også. Han nåede ikke igennem med en fuldendt reformation; men han fik hul på bylden.

I Den Katolske Kirke var der så meget der forhindrede åndelig vækst. Derfor var det hele også forbundet med fordomme, ritualer, og en masse religiøse handlinger som var helt nyttesløse.

Jeg synes ikke jeg vil bruge denne artikel på at fortælle alt det negative der kan siges om Martin Luther. Jeg synes at Martin Luther gjorde det der skulle gøres, for at vi kunne komme videre på troens vej. Eftertiden har bygget videre på Reformationen, og nu er der gået 500 år.

Nu er det op til os ikke at gå tilbage til det gamle åndelig mørke, som vi er brudt ud af. Vi skal være på vagt, så at vi ikke bliver historieløse og sekulariserede, og som følge deraf skal til at begynde forfra. 

Reformationen

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.