Farligt røre

Hans Tausen

Statue af Hans Tausen
Nikolaj Kirke
Christian d. 3.
Christian d. 3.
Født 12. august 1503
Gottorp Slot Tyskland (nær Slesvig)
Død 1. Januar 1559 Koldinghus.
Ægtefælle: Dorothea af Sachsen-Lauenborg (1525-1559)
Frederik d. 1.
Frederik d. 1.
Født 7. oktober 1471
Haderslevhus. Død 10. april 1533 Gottorp Slot. Konge af
Danmark og Norge (1523-1533) Gift 1502 Brandenburgs datter Anna. Gift Sophia af Pommern
Hans Tausen

Hans Tausen blev født på Fyn i 1494 og døde i 1561.

I Birkende mellem Nyborg og Odense.

Søn af Markor og Karen Tausen. Faderen var jordbruger og muligvis smed.

Tilhørte en lav adelig slægt.

I 1506 begyndte Hans Tausen skolegangen i Odense. Han blev senere munk i Antvorskov kloster. I klosteret fik han en videregående uddannelse; men senere blev han på klosterets bekostning videreuddannet på universitetet i Rostock.

Hans Tausen blev ordineret præst i 1519 indsat af biskop Lave Urne. I 1520 holdt han forelæsninger over Aristoteles' filosofi. Videre i uddannelsesforløbet studerede Hans Tausen teologi, hebraisk og græsk.

16. maj 1523 kom han til universitetet i Wittenberg, hvor Martin Luther holdt til. Hans Tausen begynder at læse Martin Luthers skrifter.

Da Hans Tausen i 1520 vendte hjem til Antvorskov kloster holdt han en prædiken med klar tilslutning til Luthers lære om retfærdiggørelsen ved troen alene. Efter det blev Prior Eskil Thomsen betænkelig og flyttede Hans Tausen til et kloster i Viborg. Der skulle bruges stærke kræfter på at bringe ham på andre tanker. Han fik tilladelse til at prædike og han havde stor tilslutning hos folk. Imidlertid skinnede hans lutherske opfattelse så meget igennem at prioren i Viborg måtte gribe ind. Hans Tausen fastholdt sine synspunkter og blev udstødt af hans orden i 1526. Han burde være sat i fængsel på livstid i klosteret. Det betyder vand og brød og hvor man kan sørge over sine synder; men det turde man ikke for det ville vække alt for meget postyr hos folket.

Frederik d. I udnævnte Hans Tausen til Kappelan i Ålborg d. 23. okt. 1526 og i den forbindelse fik han tilladelse til at prædike i Viborg og byens borgere blev pålagt at værne om ham.

I 1529 kaldte kongen Hans Tausen til København for at prædike i Nikolaj Kirke. Der blev et farligt røre i København. Indenfor et år var København overvejende luthersk.

I juli måned 1533 blev Hans Tausen af samtlige biskopper fra rigsrådet anklaget for kætteri. Han blev dømt 14. juli 1533. Igen blev man bange for folket og den strenge dom blev ændret til forvisning fra Sjællands og Skånes stifter og han blev pålagt streng censur. Borgernes vrede da de hørte om dommen vendtes mod Roskilde biskoppen Joachim Rønnov.

Fra 24. juli 1535 – 28. juli 1536 udførte Hans Tausen præstegerning i Nikolaj Kirke og påbegyndte oversættelsen af Det Gamle Testamente. Det Nye Testamente var allerede oversat fra anden side. Hans Tausen har udgivet en salmebog, som desværre ikke findes mere; men en del af salmerne findes i den såkaldte Malmøsalmebog fra 1633.

Hans Tausen døde 11. november 1561. Han blev 67 år gammel og blev begravet i Ribe domkirke. Han var gift to gange. Første gang 1537 med Dorothea Sadolin. Anden gang i 1538 med Anne Andersdatter fra København.

Hans Tausen statuen findes ved Marmorkirken i København og ved Ribe domkirke.

1541-1561 var Hans Tausen biskop i Ribe domkirke, længe før Hans Adolph Brorson (1741-1764). Nuværende biskop siden 2003 Elisabeth Dons Christensen.

Christian 3. blev født i 1503 på Gottorp Slot og døde i 1559 på Koldinghus. Han var ældste søn af hertugen af Gottorp, den senere kong Frederik 1., og Anna af Brandenburg.

I 1520 blev den unge Hertug sendt ud på en større rejse til udlandet under ledsagelse af Johan Rantzau. På rejsen deltog han i den berømte rigsdag i Worms i 1521, og mødet med Martin Luther gjorde et uudsletteligt indtryk på Christian. Både han og Johan Rantzau vendte hjem til hertugdømmerne som glødende lutheranere.

Christian 3. · Konge af Danmark · Norge fra 1534-59.

Hans Tausen var vellidt i kongehuset

 Links: http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Soroe_0609-0629.pdf

Louis Gilbert-Blicher 06.11.2019 10:03

det er meget vel rigtigt kæmpe fan af jer vises

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.