Lovens anklage

Lovens anklage

Lovens tavler

Hvordan bliver vi fri fra loves anklage? Lov er noget vi alle konfronteres med. Der er naturloven, Guds lov, trafikloven. På alle domhuse står der: Med lov skal vi land bygge. Alligevel vil vi være lovløse; men virkeligheden er den at det bliver vi aldrig. Bryder vi loven, tiltales vi. Vi er opvokset med lov helt fra barndommen. Der er noget der hedder hjemmets love. Når vi kommer i skolen er der noget der hedder skolens love. Når vi begynder på arbejdsmarkedet er der virksomheds love vi skal rette ind efter. Vi anser ikke os selv for at være lovløse; men vi bryder loven af og til.

Der er ingen der foreslår at vi skal afskaffe lovene. Vi kan tale om at måske ændre nogle love; men alle ønsker vi love at rette ind efter. Samfundet ville aldrig kunne fungere uden lov. Vi bruger andre ord som vedtægter, værdier, regler.

Vi har alle forskellige holdninger til love; men de bliver aldrig afskaffet. Spørgsmålet er bare: Hvad er det for nogle love vi laver? Hvem beskytter de? Hvem har glæde af dem? Osv.

Alle vil vi gerne have en retfærdig verden. Vi har alle en opfattelse af hvordan verden skal se ud og hvad lov er, og retfærdighed er. Lovløshed fjerner retfærdigheden.

Når det gælder Gud og Guds lov bliver vi oprørske. Gud eksisterer ikke i manges verden. Naturloven vil vi acceptere; men det er bare sådan at naturloven og Guds lov er det samme. Naturen er skabt af Gud og indretter sig efter Guds lov. Det forstår vi syndige mennesker intet af. Når det gælder Guds lov siger de fleste at den er afskaffet for vi lever under nåden. En anden virkelighed er at den som vil have Guds nåde over sit liv er nødt til at anerkende Guds lov.

Gud har givet os nåde fordi han ved at vi er lovbrydere og syndere.

Martin Luther kom endelig efter lang tids kamp til den konklusion at han kunne blive retfærdiggjort af nåde ved troen på Guds Søn Jesus Kristus.

Gud fjerner ikke loven; men skriver loven i vore hjerter. Det er retfærdiggørelse af nåde ved troen på Jesus Kristus.

Luther kom i anfægtelse. Det gjorde de på Luthers tid når de blev konfronteret med Guds hellige lov. Anfægtelsen kom fordi Martin Luther så sin egen ufuldkommenhed. Han så sig selv som en synder. Det er menneskets problem. Syndens løn er døden. Guds nådegave er evigt liv.

Mange kirkefremmede, ja endog også mange kirkemedlemmer opfatter retfærdigheden som noget der kræver ret og fuldkommenhed i samfundet. En sådan opfattelse udløser et enten eller. Enten vil vi afskaffe loven og satse på at Gud  i moderne tid har afskaffet sin lov. Gud er kærlighed og elsker os ubetinget. Vi behøver ikke nogen lov. Vi kan gøre og handle som vi vil helt uden konsekvenser. Et rigtig god tanke for vore dages pleje af egoismen. Vi kan også udløse et eller, ved at respektere og bøje os for Guds lov; men samtidig konstatere at vi ikke formår at holde loven. Vi kapitulerer og erkender vores ufuldkommenhed og syndighed.

Martin Luthers anfægtelse førte til en åbenbaring af Guds nåde. Guds lov er menneskets anklager. Gud er i sin fulde ret til at konfrontere mig med mine synder. Loven stiller mig nemlig ansigt til ansigt med den fuldkomne og hellige Gud. Jeg slipper ikke med mindre jeg tager imod Guds nåde.

Det passer ikke lige ind i det moderne menneskes livsopfattelse; men det er ikke desto mindre det der er vores virkelighed. Det kan vi ikke ændre på. Regeringen kan intet stille op med det. Vore egne erstatningslove om Guds afskaffelse kan intet stille op med det. Den Almægtige Gud, himlens og jordens skaber har det sidste ord, og vi kan intet ændre med mindre vi søger Guds nåde over vort liv.

Korset

Det var Luthers åbenbaring. Mange af Luthers tilhængere har afskaffet Luthers lære om retfærdiggørelse af tro. Luthers lære er skabt ud af en åbenbaring. En egen frelses oplevelse.

Martin Luthers anfægtelse forsvandt da han kapitulerede og bekendte sig som en hjælpeløs synder.

Vi har behov for en nådig Gud. Gud har givet os sin egen Søn Jesus Kristus. Han døde på korset, udgød sit uskyldige, syndfrie blod på korset, og tog al vor synd og straf med sig derop på korset.

                                  Nåden

Når vi bekender og erkender vore synder i vores bøn, og beder om tilgivelse og frelse, er Gud en nådig Gud og tilgiver os fra al synd og uretfærdighed. Det er retfærdiggjort ved tro på Jesus Kristus.

Når dette bliver alvorligt for os, da er det ikke længere kun teologisk teori, akademisk interesse, eller kulturhistorie. Da bliver det pludselig et spørgsmål om liv eller død.

Vælger jeg Jesus har jeg valgt det evige liv.

Den kirke som fraviger dette grundlæggende fundament er faret vild.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.