Luther og Det Gamle Testamente!

Luther og Det Gamle Testamente

 Den lovede Messias

Martin Luther var meget skarp og fundamental, og var i opgør med den allegoriske metode. Det Gamle Testamente er ikke kun symbolik. Det Gamle Testamente er også bogstaveligt og historisk. Der er ligeledes en grundlæggende enhed mellem Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Begge steder har til hensigt at vidne om Kristus.

Martin Luther prioriterede Det Gamle Testamente højt. Han underviste gerne ud fra gammeltestamentlige skrifter.

Martin Luthers konklusion var at Det Gamle Testamente egentlig var den Hellige Skrift. Det Nye Testamente skulle ikke være et skrift; men et evangelium som et tillæg. Det var præcis det Kristus selv og apostlene havde gjort. Kristus har ikke skrevet noget; men kun talt, og det Han har talt er blevet skrevet ned. Han kaldte ikke sin lære for et Skrift; men et evangelium eller et godt budskab. Dette budskab forkyndes ikke med pen og skrift; men med munden.

Vi forstår nu at Det Gamle Testamente ikke var noget problem for Luther. Han så Det Gamle Testamente som en gave.

Denne grundholdning vi ser hos Martin Luther, præger hele teologien i kirkelivet, og det fortsatte lige ind til oplysningstiden i slutningen af 1700-tallet. Her finder der en radikal drejning sted når det gælder Det Gamle Testamente. Nu skal det videnskabelige blandes ind i Det Gamle Testamentes historie. Dette fører til en historisk kritisk metode.

Konsekvensen af det forårsagede et nyt problem for den kristne kirke og Det Gamle Testamente. Nu kommer spørgsmålet op, om Det Gamle Testamente overhovedet er et kristent dokument. Der er bare det ved det hele, at Det Nye Testamente er bygget på Det Gamle Testamente og citerer en masse skriftsteder og begivenheder fra Det Gamle Testamente.

Når Det Gamle Testamente i stedet bliver et kildeskrift som skal hjælpe os at forstå Israels religion, jødedommen og dens love, ja så bliver Det Gamle Testamente pludselig til et religionshistorisk dokument. Dermed falder Det Gamle Testamente ud af helheden, og de to testamenter bliver i den sammenhæng modsætninger.

I Det Nye Testamente hævder Jesus og apostlene at Jesus er den i Det Gamle Testamente lovede Messias. Den bekendelse er selve nøglen til Det Gamle Testamente. Det vil få store konsekvenser at fjerne Det Gamle Testamente.

 

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.