Grundtvigs store betydning.

Grundtvigs store betydning.

En professor har i forbindelse med ny samfundsforskning om religion kommet til en fejlagtig konklusion. Den nye forskning har ikke ændret noget i forhold til tidligere forskning. Mange andre forskningsresultater har sagt det samme. Det er uanset om det er nyt eller gammelt stadig lige meget forkert.

Konklusion lyder på, at alle typer af religion er skadelig for mennesket og ødelægger tilliden imellem mennesker. Når vi læser i aviserne og konfronteres med mediernes fremstilling synes det umiddelbart at kunne være rigtigt. Når vi hører om Mellemøsten er det synligt at udviklingen er hæmmet også på grund af religion. Når professoren har fejl i sin konklusion er det fordi han generaliserer. Han mener også at kristendommen og herunder religion i vort eget land også er hæmmende. Den gamle konservative indstilling om, at den kristne religion (tro) er et vigtigt element i at forstå, hvorfor Danmark er blevet rigt, demokratisk og kulturelt sammenhængende betvivles. Undersøgelser viser også, at indenfor undervisningssystemet og medierne blandt andet journalisterne, er de fleste venstreorienterede, og det er årsagen til den ensidige fremstilling. I et demokrati er det vigtigt at se en sag fra flere sider og konkludere derudfra. Kristendommen har været med til at udvikle Danmark. Det er Grundtvig et eksempel på. Jeg tror ikke at professoren har forsket særlig meget i Grundtvig og reformationen. Grundtvig var patriot og havde stor betydning for sit land, det danske folk.

Grundtvig havde i sit virke i det meste af det 19. århundrede en kraft, der stadig virker i vort samfund. Langt udenfor kirkens rammer har han været til inspiration. Ensidighed er altid manipulerende. Det er vigtigt at se en sag fra flere sider, inden man konkluderer. Det burde de kloge professorer da vide. Alle salmerne der kom fra Grundtvig har inspireret det danske folk. De har gjort opdagelser igennem disse salmer. Det levende ord. Bibelen lukkes op og bliver levende igennem hans salmer. Det er mere end religion. Det er noget der lever. Det er kristendommens hemmelighed der opdages og erfares.

Grundtvig er kendt for folkestyre, højskoler og andelsbevægelser. Grundtvig vækkede folkeånden. Pustede liv i folkesjælen. Der blev skabt et levende skolevæsen som gav alle en chance. Den jævne mand fik mod og lyst til at gå i skole. Demokratiet blev styrket da højskole tankerne meldte sig og blev realiseret. I moderne tid har Grundtvigs tanker banet sig vej ud i verden, udenfor Danmarks grænser, og været med til at udvikle samfund. Folk fra udviklingslandene er kommet hertil for at gøre ophold på en højskole. Højskoler er blevet oprettede i Indien, i Ghana og i USA osv., i mange andre lande. Det er svært at måle hvilken betydning det har haft. Grundtvig har uden tvivl været med til at præge disse landes udvikling.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.