Grundlæggende sandheder

Opdagelsen

Grundlæggende sandheder opdages!

Nøglen til Guds Ord

Det lys som Martin Luther så efter sin frelse, hjalp ham til at forstå en nådig Gud. Hans forståelse af Bibelen, blev forandret. Bibelen som han kaldte Skriften, er ikke bare et ord; men to ord.

Bibelen taler på to måder, og viser to sider af Gud. Lov og evangelium. Her er det Luther genopdager grundlæggende sandheder. Det er ikke noget nyt på den måde; men middelalderkirken havde glemt den vigtigste del af sandheden. Reformationen er ikke andet end en genopdagelse af grundlæggende sandheder.

Det Martin Luther opdager er, nøglen til Guds Ord som apostlen Paulus giver os gennem Skriften. Nøglen hedder lov og evangelium.

Loven

Evangeliet

Når den katolske kirke taler om forholdet mellem Moses (loven) og Jesus (evangeliet), bliver evangeliet ikke en modsætning til loven som frelses vej. Reformationen lærer os, at evangeliet er en modsætning til loven. – I katolsk tænkning er evangeliet en ny lov. Moses havde givet bestemte bud og forskrifter, og Jesus kom med nye bud og love som tillæg.

Jo siger katolikkerne, selvfølgelig er evangeliet et budskab om en nådig Gud, fyldt med kærlighed; men siger de, evangeliet er også en ny lov, som lærer os hvad vi må gøre, for at gøre os fortjent til denne nåde.

Luthers åbenbaring (opdagelse) kaster et helt nyt lys over Guds Ord.

Loven – hvad er det? Loven er alt det i Guds Ord som kræver noget af os, som dømmer os,

Evangeliet – hvad er det? Det indeholder overhovedet ikke noget om hvad vi skal gøre eller være. Evangeliet bærer ingen dom med sig. Evangeliet fortæller om hvad en anden har gjort for os. Evangeliet fortæller os om hvad Jesus har gjort for os.

Evangeliet bærer ene og alene med sig nåde og fred, frelse og retfærdighed.

  Dom over synden   

  Frelse
                        Nåde
                                Jesus banede vejen

Det er nødvendigt at vi kan skelne mellem lov og nåde. Begge dele betinger hinanden. Det ene kan ikke være uden det andet; men vi kan ikke opfylde loven; den dømmer os og gør os til skyldige syndere. Jesus opfyldte loven og gik i vort sted, døde for os. Vi kan komme til Jesus med al vor synd og tilgivelse gives os på grund af Jesu fuldbragte værk på korset. Der gav Jesus sit syndfrie liv for os. Jesu rene blod renser os fra al synd.

Det er evangeliet.

Nyeste kommentarer

16.07 | 03:12

Oskar Grove Dear brother in christ I am pleased to inform that ours is a regi...

09.07 | 11:06

Jeg er Ove Kingod og stammer fra biskop Ths. Kingos storesøst...

20.11 | 07:41

Hej Oscar. Må jeg bruge billedet David spiller for Saul fra www.denglad...

19.11 | 13:51

Tak for positiv respons. Utroligt alligevel at Kingo slægten har været her.